Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Iasi Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Iasi
 
 COLABORARI INSTITUTIONALE
 
Principiul de functionare al institutiei, sarcinile concrete privind imbunatatirea, conservarea si promovarea evolutiei indicilor calitativi ai solurilor solicita stabilirea unor relatii de buna colaborare cu majoritatea institutiilor statului de asigurare pe termen lung a unui aport optim si semnificativ al agriculturii, silviculturii si al altor ramuri socio-economice care utilizeaza solul, la elaborarea programelor, planurilor si actiunile de interes regional si local privind utilizarea, conservarea si protectia solului la care statul are rolul de initiator.

In cadrul acestei colaborari unitatea va participa nemijlocit la elaborarea programelor, planurilor si masurilor de protectie prevenire, reducere a proceselor de degradare sau contaminare a solului, a efectelor negative asupra solului la nivel regional si local, de educarea si constientizarea societatii civile in problemele de utilizare, conservare si protectie a solului pentru protejarea societatii umane si asigurarea dezvoltarii durabile.
Cu autoritatea de sanatate publica judeteana participa la furnizarea datelor extrase din studiile pedologice privind calitatea solului in scopul monitorizarii starii de sanatate a populatiei.

Participa la elaborarea reglementarilor privind calitatea si igiena solului.
Pentru Agentia sanitar-veterinara furnizeaza datele de sol in scopul asigurarii calitatii si sigurantei produselor alimentare.
Sprijina Oficiul Judetean pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara in realizare registrului cadastral cu privire la starea de calitate a solului.

La solicitarea Institutiilor pentru invatamant, Cercetare, etc, asigura materiale necesare, spatiile de birou si laborator in scopul insusirii notiunilor si principiilor de utilizare, conservare si protectie a solului pentru constientizarea si instruirea tuturor categoriilor de elevi, studenti, doctoranzi, pentru formarea specialistilor in domeniul stiintelor solului.
Pentru intreprinderile publice si locale de transport asigura datele necesare realizarii planurilor si programelor care materializeaza poilitica locala de amenajare a teritoriului si localitatilor , identifica zonele de risc la alunecarile de teren.
Pentru administratia publica locala (judeteana, comunala) urmareste implementarea datelor pedologice curente in realizarea si aplicarea planurilor de amenajare a teritoriului , de realizare a planurilor de urbanism general sau zonal.

Sprijina consiliile locale cu lucrarea privind “Stabilirea claselor de calitate la nivel de parcela” iar acolo unde este posibil
la nivel de posesor in vederea aplicarii corecte a urmatoarelor legi: Legea 7 /1996, legea arendei, circulatiei terenurilor, 341/2006 privind scoaterea din circuitul agricol si nu in ultimul rand al aplicarii corecte a Codului Fiscal.
 
 
Studii, lucrari si analize chimice realizate de OSPA - IASI:
 
- Sistemul judetean de monitorizare sol- teren pentru agricultura;
- Studiu pedologic, agrochimic si de bonitare a terenului agricol, propus pentru scoaterea temporara din circuitul agricol pentru obiectivul “Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si cale de acces la sonda nr. 2 Mircesti”, judetul Iasi;
- Caracterizarea principalilor indici agrochimici ai solurilor din cadrul S.C. PANIFCOM S.R.L. - IASI;
- Caracterizarea principalilor indici agrochimici ai solurilor din cadrul S.C. FERMA ROBERT S.R.L. - IASI;
- Incadrarea in clase de calitate la nivel de parcela a terenurilor agricole din cadrul T.C. Todiresti ;
- Studiu pedologic ameliorativ in vederea elaborarii proiectelor de specialitate la perimetrul ameliorativ: CREMANARIE - comuna Ceplenita, judetul Iasi;
- Studiu pedologic in vederea elaborarii proiectului prvind Planul Urbanistic General al comunei Raducaneni, judetul Iasi;
- Studiu pedologic, agrochimic si de bonitare in vederea identificarii , cdaracterizarii unitatilor de sol, stabilirii pretabilitatii, favorabilitatii si potentialului de productie al solurilor din zona Valea lui David , T.C. Miroslava, judetul Iasi;
- Infiintare plantatie viticola la S.C. Cotnari S.A. din cadrul T.C. Cotnari, judetul Iasi;
- Caracterizarea principalilor indici agrochimici ai solurilor din cadrul S.C. AGRICOLA ANDRIESENI S.R.L. si S.C. AGRALMIXT, Andrieseni, judetul Iasi;
- Infiintare plantatie viticola la S.C. AGROTEX SRL Holboca, judetul Iasi;
- Caracterizarea principalilor indici agrochimici ai solurilor la S.C. ELBAROM AGROSERVICE, din cadrul T.A. Erbiceni - Iasi;
- Caracterizarea principalilor indici agrochimici ai solurilor pe care urmeaza a se administra ingrasaminte organice (dejectii de pasare), de catre S.C. AVI-TOP S.A., Judetul Iasi;
- Executare analize chimice la S.C. IASICON S.A.;
- Executare analize chimice de planta si sol la S.C. ROMPACK - Pascani;
- Executare analize ingrasaminte chimice la S.C. MOLDOVA TIGANASI;
- Executare analize metale grele la S.C. AVI TOP S.A.
- Executare analize chimice la S.C. LUNCA PASCANI;
- Executare analize metale grele la S.C. SUINPROD ROMAN;
- Analize chimice sol la S.C. VINIA S.A., judetl Iasi;
- Analize chimice sol de micro si macro elemente la GRADINA BOTANICA - Iasi;
- Analize chimice sol la S.C. BULID CORP S.R.L. - judetul Iasi;
- Analize chimice planta la Statiunea de Cecetari Agricole Podu Iloaiei.
 

Acasa   |   Portofoliu   |   Prezentare   |   Contact   |   Cariera   |   Poze

Copyright © Quartz Matrix | Toate drepturile rezervate