Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Iasi Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Iasi
 
OSPA - Iasi, prin specialistii cu o bogata experienta in domeniu si laboratorul dotat cu aparatura adecvata va ofera urmatoarele servicii:

- studii de specialitate pentru infoontarea plantaiilor de livezi, vii, amenajari legumicole, silvice, piscicole si alte amenajari agrosilvice;
- studii pedologice si de bonitare a terenurilor agricole, in scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurile agricole ca urmare a circulatiei juridice a acestora;
- studii pedologice si de bonitare a terenurilor agricole in vederea concesionarii, arendarii, comasarii parcelelor pe proprietari/exploatatii, obtinerea de facilitati financiare pe diverse programe;
- documentatii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;
- studii de evaluare, prognoza si avertizare pentru determinarea efectelor economice si ecologice ale lucrarilor de imbunatatiri funciare precum si pentru terenurile degradate;
- studii pedologice necesare aplicarii prevederilor legale pentru scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor din circuitul agricol si stabilirea corecta a taxelor aferente precum si pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor;
- analizarea si eliberarea avizului pentru documentatiile intocmite de beneficiari , necesare in vederea obtinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor;
- studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor insusiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;
- documentatii de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor agricole;
- studii de specialitate pentru agricultura ecologica;
    
- studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare in circuitul productiv a terenurilor degradate si poluate sau pentru prevenirea si combaterea aridizarii;
- studii pedologice privind incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate in vederea furnizarii datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative si la nivel de detinator;

- studii si analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului si altele, solicitate de autoritatile centrale pentru mediu, agricultura, finante, industrie si comert, transporturi, dezvoltare si prognoza;
- studii agrochimice pentru utilizarea rationala si eficienta a ingrasamintelor si amendamentelor;
- studii agropedologice privind exploatarea rationala si eficienta a terenurilor agricole;
- studii de planificare a utilizarii optime a terenurilor agricole;
- analiza de sol, planta, ingrasaminte, reziduuri de pesticide din sol si planta;
- studii pedologice care sa stea la baza elaborarii de Planuri Urbanistice Generale sau Zonale pentru extinderea terenurilor intravilane;

- analize privind calitatea produselor agricole, in raport cu calitatea solurilor, a apei de irigat;
- servicii de consultanta si extensie;
- informatiile integrate in Sistemul judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura privind : notele de bonitare si clasele de calitate pe folosinte agricole, clasele de pretabilitate pentru folosinte agricole, favorabilitatea pentru culturi de grau, porumb, floarea soarelui, sfecla de zahar, cartof si altele, categoria de folosinta, forme de macro si mezorelief, zone naturale protejate, microzone pedoclimatice, terenuri cu soluri erodate sau colmatate, terenuri afectate de eroziunea in adancime, alunecari de teren, inundabilitate, terenuri cu soluri gleizate sau pseudogleizate, terenuri cu soluri saraturate, terenuri poluate si altele;
- studii pedologice si agrochimice, pentru o gama diversificata de lucrari materializate in proiecte pentru sistematizarea, amenajarea si organizarea teritoriului, pentru infiintarea si modernizarea plantatiilor de pomi si vita de vie, a pajistilor, a serelor si solariilor, irigatii, desecari, orezarii, amenajari silvice si piscicole, reconstructie ecologica, protectia si ameliorarea resurselor de sol si a mediului inconjurator in agricultura si silvicultura;
- alte studii, servicii, analize care sa sustina activitatea economiei.
 

Acasa   |   Portofoliu   |   Prezentare   |   Contact   |   Cariera   |   Poze

Copyright © Quartz Matrix | Toate drepturile rezervate